O Wróżce Angelice - Łódź

Wystawa figur

Wieloletnie doświadczenie na różnych płaszczyznach życia umacnia mnie w przekonaniu sumiennego i rzetelnego wykonywa pracy w charakterze zaufanego doradcy. Praktyczna kontynuacja wiedzy psychologicznej w zakresie doradztwa innym w celu zrozumienia zachowań ludzkich to wyzwanie, które stawia przed nami współczesna rzeczywistość. Budowanie nowych i umacnianie już istniejących relacji społeczno-zawodowych pozwala mi połączyć wszechstronną wiedzę ezoteryczną z obszarami naukowej psychologii, dając satysfakcję z wykonywanej pracy dla dobra drugiego człowieka.

Autorka książki ‘’Jak odczytać przyszłość z kart klasycznych’’ oraz wielu publikacji na łamach prasy codziennej o tematyce parapsychologicznej.

‘’…nie bójmy się śnić’’
w przygotowaniu praktyczny poradnik – interpretacji motywów sennych autorstwa wróżki Angeliki.